Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

Veritabanları Nedir?

Veritabanları Nedir?

Veritabanı bilgilerin belirli bir disiplin altında saklanması ve gerektiğinde hızlı bir şekilde aranıp bulunması için geliştirilmiş bir saklama/sorgulama sistemidir. Dosyalama sistemlerinden temel farkı, bu sistemlerin veriyi tek bir sorguya göre düzenlemesidir. Veritabanlarında bilgiler tablolar halinde tutulurlar ve herbir tablonun veriye erişmek için kullanılacak bir veya daha fazla anahtar alanı vardır. Sorgulamalarda bu alanlar kullanılır ve değişik tablolar içinde yer alan veriler arasında ilişki kurularak istenen verilere ulaşılır.

veritabanı-programları

Veritabanlarının etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) geliştirilmiştir. Veritabanına ulaşmak isteyen uygulama  programları genellikle bu yönetim sistemlerinin sağladığı arayüzleri kullanarak sorgulama yapabilirler. Bu yaklaşımın sağladığı en önemli avantaj veri bağımsızlığıdır. Bu sayede veritabanının yapısı, uygulama yazılımında değişiklik yapmadan, değiştirilebilir.

Veritabanı tasarımında değişik modeller kullanılabilir. İlişkisel veritabanları bunların arasında en yaygın olarak kullanılanlarıdır.Bu modelde veriler tablolama yazılımlarına benzer bir yaklaşımda tutulurlar. Değişik tablolar arasında ilişkiler kurularak verilere erişilir. Sorgulama dillerinde istenen ilişkileri tanımlamak için özel amaçlı operatörler kullanılır.

SQL(Structured Query Language) bir sorgulama dilidir; veritabanı ile etkileşimin sağlanması, veritabanı ile etkileşimin sağlanması , veritabanı veri yapısının tanımlanması, veritabanına veri yazma/sorgulama işlemlerinin yapılmasını sağlar.SQL standart bir sorgulama dili olup Access, Microsoft SQL, QRACLE, SYBASE, Ingres gibi birçok veritabanı yönetim sistemleri tarafından desteklenmektedir.

SQL, yaptığı iş büyük kendisi kolay öğrenilebilecek bir dildir; özellikle ingilizce bilen program tasarımcıları için anlaşılması kolay bir dildir. Yapısı, genel olarak İngilizce bir cümleyi andırır. SQL, Select, Update, Delete gibi komutları kullanarak alanlar , tablolar ve veritabanı dosyaları üzerinde işlem yapılmasını sağlar.

Diğer bir veritabanı modeli de nesne tabanlı veritabanıdır. Bu model aralarındaki ilişkiye gösterecek şekilde birbirleriyle bağlanmış nesnelerden oluşur.Bu yolla veritabanında salt veri yerine akıllı nesneleri tutmak olasıdır.

Hakkında Yazılım Geliştiricileri


Beni Takip Et

Leave a reply

*