Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

Veri Akışının Uygulanması

Veri Akışının Uygulanması

Veri ambarlama çözümünüz için veri kaynaklarını iyice araştırdıktan sonra SSIS’yi kullanarak bir ETL işlemi uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu işlem, her biri bir veya daha fazla Veri Akışı görevleri içeren bir veya daha fazla SSIS paketinden oluşur. Veri akışı, herhangi bir SSIS tabanlı ETL çözümünün özünde yer alır; bu nedenle, verileri ayıklamak, dönüştürmek ve yüklemek için bir SSIS veri akış boru hattı bileşenlerini nasıl kullanabileceğinizi anlamak önemlidir. Bu derste, veri akışını gerçekleştirmek için kullanılan çeşitli bileşenler açıklanır ve veri akış performansını en iyi duruma getirmeye yönelik bazı yönergeler sağlanır.

Bağlantı Yöneticileri

Veri ayıklamak veya yüklemek için bir SSIS paketi veri kaynağına veya hedefe bağlanabilmelidir. Bir SSIS çözümünde, iş akışında kullanılan her veri kaynağı veya hedef için bir bağlantı yöneticisi oluşturarak veri bağlantıları tanımlarsınız. A
Bağlantı yöneticisi, veri kaynağına veya hedefe bağlantı kurmak için kullanılan aşağıdaki bilgileri kapsar:

  • Kullanılacak veri sağlayıcı. Örneğin, bir OLE DB veya ADO.NET sağlayıcısı kullanarak bir ilişkisel veritabanı için bir bağlantı yöneticisi oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak, düz bir dosya sağlayıcısı kullanarak bir metin dosyası için bir bağlantı yöneticisi de oluşturabilirsiniz.
  • Veri kaynağını bulmak için kullanılan bağlantı dizesi. İlişkisel bir veritabanı için, bağlantı dizesi veritabanı sunucusunun ağ adını ve veritabanının adını içerir. Dosya için dosya adı ve yolu belirtilmelidir.
  • Veri kaynağına erişmek için kullanılan kimlik bilgileri.

Proje düzeyinde veya paket düzeyinde bir bağlantı yöneticisi oluşturabilirsiniz:

  • Proje düzeyinde bağlantı yöneticileri, Solution Explorer’da listelenir ve aynı projedeki birden çok paket arasında paylaştırılabilir. Aynı veri kaynağına birden fazla paketin erişmesi gerektiğinde proje düzeyinde bağlantı yöneticileri kullanın. Proje düzeyinde bir bağlantı yöneticisi oluşturmak için, Solution Explorer’da Bağlantı Yöneticileri klasörünü sağ tıklatın veya Proje menüsünü tıklatın ve ardından New Connection Manager’a tıklatın.
  • Paket düzeyinde bağlantı yöneticileri yalnızca tanımlandıkları paket içinde bulunur. Bir paket tarafından kullanılan proje düzeyinde ve paket düzeyinde bağlantı yöneticileri, SSIS Tasarımcısının Bağlantı Yöneticileri bölmesinde gösterilir.

Paket düzeyinde bir bağlantı yöneticisi oluşturmak için Bağlantı Yöneticileri bölmesini sağ tıklatın ve oluşturmak istediğiniz türünü seçin. Alternatif olarak, görev, kaynak, hedef veya dönüştürmenin Özellikler iletişim kutusunda yeni bir bağlantı yöneticisi oluşturun.

Yeni bir bağlantı yöneticisi oluşturduğunuzda, Visual Studio, mevcut projede mevcut olmayan veya silinmiş olan bağlantı yöneticileri ile ilgili olsa bile, daha önce oluşturduğunuz bağlantı ayrıntılarını seçmenizi sağlar.

Veri Akış Görevi

Paket, SSIS çalışma zamanı altyapısı gerçekleştirilecek eylemler için bir denetim akışı tanımlar. Bir paket denetim akışı birkaç farklı görevi içerebilir ve karmaşık dallanma ve yineleme içerir ancak herhangi bir ETL denetim akışının özü Veri Akışı görevidir.

Bir paket akışına veri akışı eklemek için, Veri Akış görevini SSIS Araç Kutusu bölmesinden Denetim Akışı alanına sürükleyin. Alternatif olarak, SSIS Araç Kutusu bölmesindeki Veri Akışı görev simgesini çift tıklattığınızda, görev tasarım alanına eklenir. Bir Veri Akışı görevini denetim akışına ekledikten sonra, onu yeniden adlandırabilir ve özelliklerini Özellikler bölmesinde ayarlayabilirsiniz.

Veri Akışı görevi için boru hattını tanımlamak için görevi çift tıklatın. SSIS Tasarımcısı, veri akış bileşenleri ekleyebileceğiniz bir tasarım yüzeyi gösterecektir. Alternatif olarak, SSIS Tasarımcısı’ndaki Veri Akışı sekmesini tıklatın ve ardından tasarım yüzeyinin üst kısmında görüntülenen açılır listeden düzenlemek istediğiniz Veri Akışı görevini seçin.

Tipik bir veri akışı boru hattı, bir veya daha fazla veri kaynağını, boru hattından geçerken veriyle çalışan dönüşümleri ve veri için bir veya daha fazla hedef içerir. Boru hattı akışı, bir bileşenden çıkan çıktıyı bir sonraki girişe bağlayarak tanımlanır.

Veri kaynakları

Bir veri akışının başlangıç noktası, bir tanımı içeren bir veri kaynağıdır:

  • Bağlantı yöneticisi, veri kaynağına bağlanmak için kullanılır.
  • Verileri çıkarmak için kullanılan tablo, görünüm veya sorgu.
  • Veri kaynağından çıktıda bulunan ve veri akış boru hattındaki bir sonraki bileşene geçirilen sütunlar.

 

Hakkında Hilal Saim

Namık Kemal Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği

Beni Takip Et

Leave a reply

*