Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

Fonksionlar

Fonksionlar

Merhaba arkadaşlar , bu yazımda fonksionların coğunu eksik olanlar vardır tabi ama coğunu anlatmaya calışıcağım.

– Asc: Klavyeden girilen herhangi bir ifadenin+ nümerik ascii karşılığını verir. Eğer tek harfliifade yerine sözcük girerseniz+ sözcüğün ilk karakterini baz alacaktır. Mesela asc (bilgisayar)denirse b’nin nümerik ascii karşılığı olan 98 elde edilir.
– Chr$: 0-255 arasında girilen bir nümerik ascii koduna karşılık gelen karakteri verir.

– Space$(n): Belirtilen text’e veya herhangi bir yere n kadar boşluk koyar.Text1.text=space$(4) gibi

– Right$: Belirtilen stringin en sağından başlayarak belirtilen sayıda stringi kopyalamak içinkullanılır. A=Right$(“pamukkale”+4) derseniz A=”kale” olacaktır.

– Left$:Belirtilen stringin en solundan başlayarak belirtilen sayıda stringi kopyalamak içinkullanılır. A=Leftt$(“pamukkale”+5) derseniz A=”pamuk” olacaktır.

– mid$: Belirtilen stringin belirtilen karakterinden başlayarak+ soldan sağa doğru belirtilen kadarkarakter kopyalamaya yarar. A=Mid$(“pamukkale”+4+4) derseniz A=”ukka” olacaktır.Yani 4.karakterden başlayarak sağa doğru 4 karakter kopyalayacaktır.

– Len(String): Girilen stringin kaç karakter uzunluğunda olduğunu öğrenmemize yardımcı olur.Sayısal bir değer alır. A=Len(“pamukkale”) derseniz A=9 olur.

– Val(String): Girilen stringi sayısal ifadeye çevirir ve bize+ onu toplama+ çıkarma gibiişlemlerde kullanma imkanı sağlar. A=val(“15”) ifadesi text kutusundan veya herhangi biryolla girilmiş 15 yazısını rakamsallaştırmaya yarar.

– Str(Rakam): Val’ın yaptığını tam tersini yapar. Örneğin text kutusunda rakamsal ifadelerikullanamayız+ ancak onları str ile string haline getirip kullanabiliriz. A=Str(15) derseniz A=”15″olacaktır.

– Lcase(String): İçine girilen küçüklü büyüklü yazıyı tamamen küçük harfe çevirir.A=Lcase(“PamUKKale”) derseniz A=”pamukkale” olacaktır.Ucase(String): İçine girilen küçüklü büyüklü yazıyı tamamen büyük harfe çevirir.

– Ucase(“PamUKKale”) derseniz A=”PAMUKKALE” olacaktır.

– Instr(Rakam+String1+String2): Birinci karakter içinde ikinci karakteri arar. Eğer aradığınıbulursa değeri bulduğu karakterin sıra numarası olur. Örneğin birinci karakterimiz”pamukkale” ikinci karakterimiz “a” yani birinci karakter içinde a’yı arıyacağız. Programı yazıpçalıştırdığımızda değer 2 olacaktır+ yani “a” 2. sırada. İsterseniz aramayı istediğiniz sıradanbaşlatabilirsiniz. Örneğin A=Instr(5+”pamukkale”+”a”) derseniz A=7 olacaktır. Çünkü 5.karakterden aramaya başlattığımız için 7. sıradaki “a” yı gördü.

– Trim(String): Parantez içine girilen karakterin sağındaki ve solundaki boşluk karakterini siler.Ltrim(String): Parantez içine girilen karakterin solundaki boşluk karakterini siler.Rtrim(String): Parantez içine girilen karakterin sağındaki boşluk karakterini siler.

– Date: Bu komut sayesinde sistemin tarihini öğrenebilir yada onu yeniden ayarlayabiliriz.A=Date dersek A o günün tarihi olacaktır. Yalnız atlanılmaması gereken önemli bir ayrıntı iseA yı dim ile tanımlarken “dim A as date” demeliyiz. Eğer bilgisayarın tarihini ayarlamak istiyorsak Date=”aa-gg-yyyy”. Bir de date olarak tanımladığımız bir değişkene tarihatayabiliriz. Mesela “dim t as date” olarak tanımladığımız değişkene tarih atamak istersek“t=#aa-gg-yyyy#” şeklinde bir ibare kullanmalıyız. Eğer ay kısmına 13 ve daha büyük yadagün kısmına 32 ve daha büyük rakamlar girerseniz programın çalışması esnasında hataverecektir.

– Time:Hem zamanı öğrenmede hem de zamanı set etmede kullanılır. Time=”SaSa:dkdk:snsn”şeklinde set edilebilir

– Now: Programın çalıştığı anki tarih ve zamanı bize verir

– Datevalue(string): İçine girilen string türü bir ifadeyi date türü bir değişkende tutmamızayarar. Örneğin programda kullanıcıdan textboxa doğum tarihini girmesini istediniz+ textboxbunu tabi ki string türü bir ifade olarak saklayacaktır. Bunu date türü bir ifadeye çevirmededatevalue komutu devreye giriyor…

Dateserial(Yıl+Ay+Gün): Girilen integer türü değişkenleri date türü değişkenlere çevirmeyeyarar. Ayrıca Dateserial(1996+10+28)-Dateseria(1954+3+5) gibi bir kullanımla 2 tarih arasındakigün sayısını bulabiliriz.

Timeserial(saat+dakika+saniye): Parantez içine girilen ifadeyi zaman türünde değişkeneçevirir. A=Timeserial(22+11+08) komutu ile A; 10:11:08 PM değerine eşit olacaktır.

Day(Tarih): Verilen tarih türü bilginin içinden gün kısmını alır. A=Day(“10/25/1983”)ifedesinde A=25 olacaktır.

Month(Tarih): Verilen tarih türü bilginin içinden ay kısmını alır.

Year(Tarih): Verilen tarih türü bilginin içinden yıl kısmını alır.

Hour(Zaman): Zaman türü bilginin içinden saati alır.

Minute(Zaman): Zaman türü bilginin içinden dakikayı alır.

Second(Zaman): Zaman türü bilginin içinden saniyeyi alır.

Hakkında Yasin Erdoğmuş

Merhaba, Ben Yasin 16 yaşındayım ama yaşımdan olgun olduğumu düşünüyorum.Sanal Ortamda ARES nicki ile tanınıyorum. Visual Basic ve PHP'ye ilgim var.

Beni Takip Et

Leave a reply

*