Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

SSIS ile bir ETL Çözümü Oluşturma

SSIS ile bir ETL Çözümü Oluşturma

Başarılı veri ambarı çözümleri, işletmedeki çeşitli veri kaynaklarından gelen verilerin verimli ve doğru biçimde aktarılmasına dayanır. Bu, herhangi bir veri ambarı projesinde gerekli olan çekirdek bir yetenek olan özü, dönüşümü ve yükü (ETL) süreci olarak adlandırılır. Bu ders bir ETL işleminin uygulanmasıyla ilgili konuları ele alır ve ardından ETL çözümleri oluşturmak için bir platform olarak Microsoft® SQL Server® Integration Services (SSIS) üzerine odaklanır.

SSIS ile ETL’ye Giriş

Bir ETL çözümünü uygulamak için çeşitli yollar vardır, ancak SSIS, SQL Server için birincil ETL aracıdır. Bir ETL çözümünü uygulamak için kullanmadan önce bazı temel özellik ve bileşenleri anlamak önemlidir. Bu derste olası ETL çözüm seçenekleri açıklanır ve ardından SSIS tanıtılır.

ETL için seçenekler

Bir ETL çözümü, genellikle, bir veya daha fazla veri kaynağından bir hedefe verilerin aktarılmasını içerir; genellikle, işlemdeki veri yapısını ve değerleri dönüştürür. Bu görevi yerine getirmek için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar ve teknolojiler vardır; bunların her biri, ETL çözümünüz için yaklaşım seçerken dikkate almanız gereken belirli güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Aşağıdaki liste bazı yaygın teknikleri açıklamaktadır:

  • SQL Server Integration Services.  Bu, SQL Server ile sağlanan ETL çözümleri için birincil platformdur ve genellikle kurumsal ETL çözümünü uygulamak için en esnek yöntemi sunar.
  • The Import and Export Data Wizard. Bu sihirbaz, SQL Server yönetim araçlarıyla birlikte gelir ve bir SSIS tabanlı veri aktarım çözümü oluşturmak için basit bir yol sağlar. ETL çözümünüzde veri akışında karmaşık dönüşümler içermeyen yalnızca birkaç basit veri aktarımına ihtiyaç duyulduğunda The Import and Export Data Wizardı kullanmayı düşünmelisiniz.
  • Transact-SQL. Transact-SQL, verileri ayıklarken, eklerken veya değiştirirken karmaşık veri dönüşümlerini uygulamanızı sağlayacak güçlü bir dildir. Çoğu ETL çözümü, diğer teknolojilerle birleştirilmiş bazı Transact-SQL mantığını içerir. Bazı senaryolarda, örneğin veri kaynakları ve hedefleri birlikte olduğunda, yalnızca ETL çözümünü yalnızca TransactSQL sorguları kullanarak uygulayabilirsiniz.
  • The bulk copy program (bcp) utility. Bu yardımcı program, SQL Server’dan veri ayıklamak ve SQL Server’a veri eklemek için komut satırına dayanan bir arabirim sağlar. Bcp yardımcı programı, zamanlanmış veri çıkarımı ve eklemeleri oluşturmak için çok yönlü bir araç sunar ancak nispeten karmaşık sözdizimi ve konsol tabanlı işlemi, yönetilebilen, kurumsal çapta bir ETL çözümü oluşturmakta zorluk çekmektedir.
  • Replication. SQL Server, verileri SQL Server örnekleri arasında eşitlemek için kullanabileceğiniz yerleşik çoğaltma işlevselliğini içerir. Oracle veritabanları gibi diğer ilişkisel veri kaynaklarını bir çoğaltma çözümüne de ekleyebilirsiniz. Tüm veri kaynakları bir çoğaltma topolojisinde desteklendiğinde, çoğaltma ETL için uygun bir teknolojidir ve veriler minimum düzeyde dönüşüm gerektirir.

SSIS Nedir?

SSIS karmaşık ETL çözümleri oluşturmak için genişletilebilir bir platformdur. SQL Server’a dahildir ve ETL iş akışlarının yürütülmesini yöneten bir Microsoft Windows® hizmeti ve bunları geliştirmek için çeşitli araçlar ve bileşenlerden oluşur. SQL Server kurulum sihirbazının Özellik Seçimi sayfasında Integration Services’i seçtiğinizde SSIS hizmeti yüklenir.

SSIS Windows hizmeti, öncelikle, paketlerde tanımlanan ve iş akışlarının yürütülmesini yöneten ve isteğe bağlı olarak veya zamanlanan saatlerde gerçekleştirilebilen bir denetim akışı altyapısıdır. Bir SSIS paketi geliştirirken, görev iş akışına denetim akışı denir.

Bu, veri akışı işlemlerini gerçekleştirmek için özel bir görev türünü içerebilir. SSIS, bu görevleri, bir veri akışını bir veri akış motorunu kullanarak, bir veri akışını bir veri yolu akış şemasındaki mimaride gerçekleştirir. Veri Akışı görevindeki her adım, ardışık veri dizisinde boru hattından geçerken çalışır. Veri akışı altyapısı, veri akış hızını optimize etmek için arabellekleri kullanır, böylece yüksek performanslı bir ETL çözümü elde edilir.

SSIS Windows hizmetine ek olarak, SSIS şunları içerir:

  • SSIS Designer.  Microsoft Visual Studio® geliştirme ortamında SSIS çözümleri geliştirmek için bir grafik tasarım arabirimi. Genellikle, buna erişmek için SQL Server Veri Araçları uygulamasını başlatırsınız.
  • Wizards. Grafiksel araçlar, SSIS çözümlerini hızla oluşturmak, yapılandırmak ve dağıtmak için kullanabilirsiniz.
  • Command-line tools. SSIS paketlerini yönetmek ve yürütmek için kullanabileceğiniz yardımcı programlar.

Hakkında Hilal Saim

Namık Kemal Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği

Beni Takip Et

Leave a reply

*