Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

SQL

Table : Veritabanında saklanan kolonların birleşiminden oluşan kümedir. Table’ın data tipi yoktur.

Row : Tek kayıt demektir.

Column : Table’daki kolon adına ait kayıtlardır. Örneğin, ‘İsim’ kolonu demek ‘İsim’ kolonuna girilen verilerin tümüdür.

Field : Kolon başlıkları ile kayıt başlığı olanlardır.

Primary Key : Unique + not null (Tek olmalı ve boş geçilemez.)

Foreign Key : Primary key gibidir. Fakat null değerler alabilir.

Table’lar ilişkisel veri tabanı(compact) olmalıdır. Tablolar arasında bir ilişki kurulmalıdır.

Oracle veritabanı ile kullanıcı arasında SQL_NET ilişki kurar. Protokoller belirlenir, bir isim altında konfigurasyonlar birleştirilir. Böylece veritabanı ismi tanımlanmasıyla ona ait tüm konfigurasyonlar oluşturulur.

RDBMS : Oracle’ın server tarafındaki protokoludür. Hızlı erişim sağlar. Güvenlik son derece güçlüdür. Client / server desteklidir.

TCP/IP : Oracle’ın server tarafındaki protokoludür.IP numaraları sayesinde client / server mimarisi iletişimi kurulur. RDBMS gibi ortak özellikler taşır.

Referantional : Tablolar arasındaki referansların belirtilmesidir. Bazen bir kolonun değerlerinin başka bir tablodaki kolonlardan veri laması gerekmektedir. bu durumda referans verilir.

Bir projeye başlarken şu aşamalar yapılır;

 • İyi bir analiz
 • Analizin tablolara göre dizaynı ve aralarındaki ilişkiler
 • Akış şeması ve döküman hazırlanması
 • Test edilmesi
 • Üretime geçilmesi

Veritabanı üzerinde giriş,değişiklik,silme vb. İşlemler sql ile olur. Tablolar fiziksel olarak gözükmezler. Veritabanı içinde saklıdırlar. Operatörler kullanılabilir.

Data Dictionary: Veritabanındaki kullanıcılar, yaratılan tablolar vb. Nesneler hakkında detaylı bilgiler bulunan tablodur. Belli başlı fonksiyonlarla ulaşılabilir.

SQL : Tablolar arasında iletişim kurar, sorgulama yapar.

SQL *Plus : Ek olarak bloklar oluşturulabiliyor. Mantıksal döngüler ve komutlar oluşturulabiliyor. IF, FOR vb.

PL / SQL : Server’a bağlanıp insert, update, delete vb. Veritabanı üzerinde direkt işlemler yapılabilir. Veritabanına en hızlı ulaşım ve sorgulama biçimidir.

 • Yazılan komutlar bufferda işlem yapar. O yüzden her yeni komut yazıldığında önceki komutu siler.
 • Yazılım kontrolu(syntax) her satırın sonunda kontrol edilir.
 • Çeşitli formatlarla çıktı alınabilir.
 • Direkt komut sonunda sonuç alınır.,
 • Select ile veri okunur.
 • İnsert, update,delete (DML) ile var olan bir tablo üzerinde değişiklikler yapılabilir.
 • Create,alter,drop,rename, truncate(DDL) ile yapısal değişiklikler yapılabilir.
 • Commit,rollback,savepoint (tranaction) ile yapılan işleri onaylar veya geri alır, iptal edilebilir.
 • Grant,revoke (DCL) ile objelerin kullanılmasına hak vermek veya geri almak içindir. Güvenlik kurulur.
 • Exit (^D) ile SQL’den çıkış sağlanır. Böylece yapılan işlemler iptal olur.

NOT: Tnsnames.ora –Veritabanı hakkında bilgiler bu dosyada saklıdır.

Listener.ora –Server tarafında bulunan config dosyasıdır.

NOT: Komut yazılımdaki köşeli parantezler o alanın zorunlu olmadığını belirtir. {} işaretleri o alan için birden fazla değer alacağını gösterir. Büyük harf yazılanlar olduğu gibi yazılır. Küçük harf yazanlar açıklamadır.

SQL de değişken tanımlamak

DESC  tablo_adı;

Kolon tiplerinden bazıları;

NUMBER(rakam,ondalık) — Sayısal ifadelerdir. Rakam alanı sayının max alabileceği tamsayı kısmını verir. Ondalık alan ise max. decimal değerini verir.

VARCHAR2(sayı) — Karakter ifadelerdir. Sayı ile belirtilen alan, max. karakter sayısıdır.

DATE — Tarih ve saat ifadeleridir. Ülke kodu desteğiyle çeşitli formatlarda veritabanın da tutulurlar.

CHAR(sayı) –Karakter ifadesidir. VARCHAR2’den tek farkı veritanında saklanma şeklidir. Max 255 karakter alabilir. Sayı ile belirtilen alan, max. karakter sayısıdır.

Hakkında Yazılım Geliştiricileri


Beni Takip Et

Leave a reply

*