Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

SQL – WHERE Sorgusu

SQL – WHERE Sorgusu

SQL WHERE deyimi, verileri tek bir tablodan getirirken veya birden çok joinlenmiş tabloda bir koşul belirtmek için kullanılır. Eğer verilen koşul doğruysa, o zaman sadece tablodan belirli bir değer döndürür. Kayıtları filtrelemek ve yalnızca gerekli kayıtları almak için WHERE yan tümcesini kullanmalısınız.

WHERE yan tümcesi yalnızca SELECT deyiminde kullanılmaz, aynı zamanda sonraki bölümlerde inceleyeceğimiz UPDATE, DELETE deyiminde de kullanılır.

Sözdizimi

SELECT deyiminin WHERE yan tümcesiyle temel sözdizimi aşağıda gösterildiği gibidir.

, <, =, LIKE, NOT , vb. Gibi karşılaştırma veya mantıksal operatörlerikullanarak bir koşul belirtebilirsiniz . Aşağıdaki örnekler bu kavramı netleştirir.

Örnek

Aşağıdaki kayıtlara sahip CUSTOMERS tablosunu düşünün –

Aşağıdaki kod, SALARY değeri 2000’den büyük olduğu CUSTOMERS tablosundan ID, NAME ve SALARY alanlarını getirecek bir örnektir –

Bu aşağıdaki sonucu verir –

Aşağıdaki sorgu, bir müşterinin “Hardik” adıyla CUSTOMERS tablosundan ID NAME ve SALARY alanlarını getirecek bir örnektir .

Burada, tüm string değerlerin tek tırnak içine alınması gerektiğine dikkat etmek gerekir (”). Oysa sayısal değerler yukarıdaki örnekte olduğu tırnak işaretine gerek yoktur.

Bu aşağıdaki sonucu verir –

Hakkında Hilal Saim

Namık Kemal Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği

Beni Takip Et

Leave a reply

*