Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

Sql Where komutu

Sql Where komutu

WHERE : Sorgulamaları sınırlandırmak amacıyla koşullar konulur. Örneğin departmanı 38 kodlu personel listesi;

SELECT ad ||’ ‘ ||soyad FROM Personel_Table WHERE Dept_Id=38;

<,>, >=, <= gibi karşılaştırma karakterleri kullanılabilir. Bunlar dışında bazı SQL operatörleri ile daha rahat koşullar konulabilmektedir.

BETWEEN Min AND Max: Belirtilen Min. ve Max. değerler arasında değer alabilir. Yani belirtilen iki değer arasında değerler alır. Örneğin yaşı 18 ile 30 arasındaki personeller;

SELECT ad ||’ ‘ ||soyad FROM Personel_Table

WHERE yas BETWEEN 18 AND 30;

 IN (liste) : Liste olarak tanımlanan değerleri alır. Yani bir şekilde OR ifadesine denktir. Örneğin yaşı 18, 25 ile 30 olan personeller;

SELECT ad ||’ ‘ ||soyad FROM Personel_Table

WHERE yas=18 OR yas=25 OR yas=30;

Veya

SELECT ad ||’ ‘ ||soyad FROM Personel_Table

WHERE yas IN(18,25,30);

 LIKE : Benzerlik vermek için kullanılır. ‘%’ karakteri tum karakterler yerine geçer. ‘_’ karakteri ise tek karakter yerine geçer. Sadece _ işaretini çıkarmak için ‘ \_ ‘ işareti kullanılır. Küçük büyük harf ayrımı vardır.

‘%t’ à t harfiyle başlayanlar.

‘%t%’ à t harfi geçen tüm kayıtlar.

‘B_K%’ à B baş harfi ile başlayan ve 3. Harfi K olan tüm kayıtlar. 

karakterleri arasında değer girilirse kolon içinde Örneğin soyadı ‘M’ ile başlayan personeller;

SELECT ad ||’ ‘ ||soyad FROM Personel_Table

WHERE soyad LIKE ‘ M% ‘ ;

 IS NULL : Kayıdın null olup olmadığını kontrol eder. Örneğin maaşı null olan kayıtları listelesin;

SELECT ad ||’ ‘ ||soyad FROM Personel_Table

WHERE maas IS NULL ;

NOT : Belirtilen koşulun tam ters koşulunu verir. Örneğin maaşı null olmayan kayıtları listelesin;

SELECT ad ||’ ‘ ||soyad FROM Personel_Table

WHERE maas IS NOT NULL ;

 

Hakkında Yazılım Geliştiricileri


Beni Takip Et

Leave a reply

*