Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

SQL – AND VE OR Bağlaç Operatörleri

SQL – AND VE OR Bağlaç Operatörleri

SQL AND & OR operatörleri, SQL deyimindeki verileri daraltmak için birden çok koşulu birleştirmek için kullanılır. Bu iki operatör, bağlaç operatörler olarak adlandırılır.

Bu operatörler, aynı SQL deyiminde farklı operatörler ile çoklu karşılaştırmalar yapmak için olanak sağlar.

AND Operatörü

AND  operatörü SQL ifadesinin WHERE deyimi ile birden fazla koşulun varlığına izin verir.

Sözdizimi

AND operatörünün bir WHERE yan tümcesiyle temel sözdizimi şöyledir:

AND operatörünü kullanarak N sayıda koşulu birleştirebilirsiniz. SQL deyimi tarafından yapılacak bir işlem için, ister işlem ister sorgu olsun, AND tarafından ayrılan tüm koşullar DOĞRU olmalıdır.

Örnek

Aşağıdaki kayıtlara sahip CUSTOMERS tablosunu düşünün –

Aşağıda, SALARY in 2000’den büyük olduğu ve AGE in 25’den az olduğu CUSTOMERS tablosundan ID, NAME ve SALARY alanlarını getiren bir örnek verilmiştir.

Bu aşağıdaki sonucu verir –

OR Operatörü

OR işleci, bir SQL deyiminin WHERE yan tümcesinde birden çok koşulu birleştirmek için kullanılır.

Sözdizimi

OR işlecinin bir WHERE yan tümcesiyle temel sözdizimi şöyledir:

OR operatörünü kullanarak N sayıda koşulu birleştirebilirsiniz. SQL deyimi tarafından yapılacak bir işlem için, ister işlem ister sorgu olsun, OR tarafından ayrılan koşullardan yalnızca bir tanesi DOĞRU olmalıdır.

Örnek

Aşağıdaki kayıtlara sahip CUSTOMERS tablosunu düşünün –

Aşağıdaki kod bloğu, ID, NAME ve SALARY alanlarını CUSTOMERS tablosundan alır, SALARY in 2000’den büyük olduğu VEYA AGE in 25’den az olduğu kayıtları getirir.

Bu aşağıdaki sonucu verir –

Hakkında Hilal Saim

Namık Kemal Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği

Beni Takip Et

Leave a reply

*