Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

Spring Boot – Web Uygulamalarının Güvenliğinin Sağlanması

Spring Boot – Web Uygulamalarının Güvenliğinin Sağlanması

Classpath’e bir Spring Boot Security bağımlılığı eklenirse, Spring Boot uygulaması otomatik olarak tüm HTTP Endpoint’leri için Temel Kimlik Doğrulaması gerektirir. “/” Ve “/home” Endpoint’leri herhangi bir kimlik doğrulama gerektirmez. Diğer tüm Endpoint’ler, kimlik doğrulama gerektirir.

Spring Boot uygulamanıza bir Spring Boot Security eklemek için build configuration dosyamıza Spring Boot Starter Security bağımlılığını eklememiz gerekir.

Maven kullanıcıları pom.xml dosyasına şu bağımlılığı ekleyebilir.

Gradle kullanıcıları build.gradle dosyasına aşağıdaki bağımlılığı ekleyebilir.

Web uygulamasını koruma

İlk olarak, Thymeleaf template kullanarak güvenli olmayan bir web uygulaması oluşturun.

Ardından, src/main/resources/templates dizini altında bir home.html dosyası oluşturun.

HTML dosyasında Thymeleaf template kullanarak tanımlanmış basit görünüm /hello .

Şimdi, src/main/resources/templates dizini altında bir hello.html oluşturun.

Şimdi, home ve hello view’leri için Spring MVC – View controllerda tanımlamamız gerekiyor.

Bunun için WebMvcConfigurerAdapter’ı extend eden bir MVC yapılandırma dosyası oluşturun.

Şimdi, Spring Boot Starter security  güvenlik bağımlılığını build configuration dosyanıza ekleyin.

Maven kullanıcıları pom.xml dosyanıza aşağıdaki bağımlılığı ekleyebilir.

Gradle kullanıcıları build.gradle dosyasına aşağıdaki bağımlılığı ekleyebilir.

Şimdi, temel authentication kullanarak uygulamanızın HTTP Endpoint’lerine erişmesini sağlamak için kullanılan bir Web Security Configuration dosyası oluşturun.

Şimdi, kullanıcının giriş ekranından HTTP Endpoint’e erişmesini sağlamak için src/main/resources dizininde bir login.html dosyası oluşturun.

Son olarak, hello.html dosyasını güncelleyin – kullanıcının uygulamadan çıkış yapmasına ve mevcut kullanıcı adını aşağıda gösterildiği gibi göstermesine izin vermek için –

Main Spring Boot uygulamasının kodu aşağıda verilmiştir –

Build configuration dosyası için kodun tamamı aşağıda verilmiştir.

Maven – pom.xml

Gradle – build.gradle

Şimdi çalıştırılabilir bir JAR dosyası oluşturun ve aşağıdaki Maven veya Gradle komutlarını kullanarak Spring Boot uygulamasını çalıştırın.

Maven kullanıcıları bu komutu aşağıdaki gibi kullanabilirler –

“BUILD SUCCESS” sonrasında, JAR dosyasını hedef dizinin altında bulabilirsiniz.

Gradle kullanıcıları komutu gösterildiği gibi kullanabilir –

“BUILD SUCCESSFUL” ifadesinden sonra JAR dosyasını build/libs dizini altında bulabilirsiniz.

Şimdi, aşağıdaki komutu kullanarak JAR dosyasını çalıştırın –

Web tarayıcınızda http://localhost:8080/ URL adresini ziyaret edin. Çıktıyı gösterildiği gibi görebilirsiniz.

Hakkında Hilal Saim

Namık Kemal Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği

Beni Takip Et

Leave a reply

*