Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

Spring Boot – Rest Controller Unit Test

Spring Boot – Rest Controller Unit Test

Spring Boot, Rest Controller dosyasına Unit Test yazmak için kolay bir yol sağlar. SpringJUnit4ClassRunner ve MockMvc’in yardımıyla,  Rest Controller için Unit Testi yazmak için bir web uygulaması context oluşturabiliriz.

Birim Testleri src/test/java  dizini altına yazılmalı ve test yazmak için classpath resources  src/test/resources dizini altına yerleştirilmelidir.

Birim Testi Yazmak için, build configuration dosyanıza Spring Boot Starter bağımlılığını aşağıda gösterildiği gibi eklemeliyiz.

Gradle kullanıcıları build.gradle dosyanıza şu bağımlılığı ekleyebilir.

Bir Test senaryosu yazmadan önce, önce RESTful web servisleri oluşturmalıyız. 

REST Controller için Birim Testi Yazma

Bu bölümde, REST Controller için Birim Testinin nasıl yazılacağını görelim.

Öncelikle, MockMvc kullanarak web application context oluşturmak için kullanılan Abstract class dosyasını oluşturmanız ve Java nesnesini JSON dizisine dönüştürüp ,JSON dizesini Java nesnesine dönüştürmek için mapToJson() ve mapFromJson() methodlarını tanımlamanız gerekir.

Sonra, AbstractTest class’ını extend eden bir class dosyası yazın ve GET, POST, PUT ve DELETE gibi her method  için Birim Testi yazın.

GET API Test case için kod aşağıda verilmiştir. Bu API, ürünlerin listesini göstermektedir.

POST API test case için kod aşağıda verilmiştir. Bu API bir ürün oluşturmaktadır.

PUT API Test case için kod aşağıda verilmiştir. Bu API, mevcut ürünü güncellemektir.

API Test case için kod aşağıda verilmiştir. Bu API mevcut ürünü siler.

Tam Controller Test class dosyası aşağıda verilmiştir –

Çalıştırılabilir bir JAR dosyası oluşturabilir ve Spring Boot uygulamasını aşağıda verilen Maven veya Gradle komutlarını kullanarak çalıştırabilirsiniz –

Maven için aşağıda verilen komutu kullanabilirsiniz –

Şimdi, test sonuçlarını konsol penceresinde görebilirsiniz.

Gradle için, komutu aşağıda gösterildiği şekilde kullanabilirsiniz –

Geri kalan sonuçları aşağıda gösterildiği gibi konsol penceresinde görebilirsiniz.

Hakkında Hilal Saim

Namık Kemal Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği

Beni Takip Et

Leave a reply

*