VBA Kodunun vb.net olarak düzenleme

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

Merhaba

Aşağıda bulunan kodları vb.net olarak düzenlemeye çalıştım olmadı yardımcı olmanızı rica ederim.

Kod Açılımı : bu kodla bir sayfadaki verileri pivot olarak başka sayfa aktarmak bende vb.net ile access’ten aldığım veriyi datagridview pivot olarak yazmak istiyorum.

On Error Resume Next

Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, i As Long, sat As Long, sat2 As Long

Dim z As Object, myarr(), deg As String, n As Long

Set sh1 = Sheets(“Arızaaktar”)
Set sh2 = Sheets(“ArızaÖzet”)
sh2.Range(“A1:X50000”) = “”
If sh1.AutoFilterMode Then sh1.AutoFilterMode = False
sat1 = sh1.Cells(65536, “a”).End(xlUp).Row + 1
sh1.Cells(i, “ar”).Value = sh1.Cells(i, “f”).Value – sh1.Cells(i, “e”).Value

Set z = CreateObject(“Scripting.Dictionary”)
ReDim myarr(1 To 42, sat1)
For i = 1 To sat1
deg = sh1.Cells(i, “b”).Value & sh1.Cells(i, “C”).Value ‘& sh1.Cells(i, “d”).Value
If Not z.exists(deg) Then
n = n + 1
z.Add deg, n
myarr(1, n) = sh1.Cells(i, “b”).Value
myarr(2, n) = sh1.Cells(i, “C”).Value

End If
myarr(3, z.Item(deg)) = myarr(3, z.Item(deg)) + sh1.Cells(i, “A”).Value

Next
Set z = Nothing
sh2.Select
ReDim Preserve myarr(1 To 42, n)
sh2.Range(“A1”).Resize(n, 42) = Application.Transpose(myarr)
Erase myarr

0
Yazılım toprak_musa_35 3 sene 0 Cevap 143 görüntüleme 0

Hakkında toprak_musa_35

Cevap bırak

Gözat

*