SQL function sorgumda return ile lgili bi sorun var

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal

create function [dbo].[barkod_duzenle_tam](@Numara uniqueidentifier,@AktifMi bit,@Metin nvarchar(max)) returns bit
as
begin
begin tran
update dbo.barkod_bilgi
set AktifMi = @AktifMi,Metin = @Metin
where Numara = @Numara
if @@ROWCOUNT != 0
begin
commit tran
return 1
end
else
begin
rollback
return 0
end
end

———-

Önem Derecesi Kod Açıklama Proje Dosya Çizgi Gizleme Durumu Hata SQL80001: The last statement included within a function must be a return statement.
Database F:\Market_App_220810\Database\fonksiyon\barkod_duzenle.sql 1

0
sql FatihYolcu 4 sene 0 Cevap 998 görüntüleme 0

Hakkında FatihYolcu

Cevap bırak

Gözat

*