bir dizide int ve stringleri ayırma

Rapor et
Soru

Bu soru rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

Rapor et
İptal
Object[] birDizi = {“bir”,2,33,”Mehmet”,”Derya”,45,334,”elma”, “armut”, 18, “77”};
        //Gördüğünüz gibi bu dizi içinde sayılar var ve bu sayılar aşağıdakiler:
        // 2,33,45,334,18
       //Sizden istediğim bu dizinin içindeki sayıları bulan ve sayı olmayanlardan ayıran bir küçük kod yazmanız.
      //Açılış bu şekilde. For döngüsünün altına küçük bir komut yazmanız.
 int dizininUzunlugu = birDizi.length;
        for(int index=0; index<dizininUzunlugu; index++){
Devam Ediyor 2
Java ahmettsli 3 sene 2 Cevap 1921 görüntüleme 1

Hakkında ahmettsli

Cevaplar ( 2 )

 1. Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  import java.util.ArrayList;

  public class deneme {
  public static void main(String[] args) {
  Object[] birDizi = {“bir”,2,33,”Mehmet”,”Derya”,45,334,”elma”, “armut”, 18, “77”};
  ArrayList intList = new ArrayList();
  for (Object elem : birDizi) {
  String val = String.valueOf(elem);
  if (isInteger(val))
  intList.add(Integer.parseInt(val));
  }

  for(Integer i: intList)
  System.out.println(i);
  }

  private static boolean isInteger(String s) {
  return isInteger(s,10);
  }

  private static boolean isInteger(String s, int radix) {
  if(s.isEmpty()) return false;
  for(int i = 0; i < s.length(); i++) {
  if(i == 0 && s.charAt(i) == '-') {
  if(s.length() == 1) return false;
  else continue;
  }
  if(Character.digit(s.charAt(i),radix) < 0) return false;
  }
  return true;
  }
  }

 2. Bu cevap rapor edilmelidir hissediyorum neden kısaca açıklayınız.

  Rapor et
  İptal

  if(is_numeric($index)) {
  $sayilar [] = $index;
  }else{
  $stringler [] = $index;
  }

Cevap bırak

Gözat

*