Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

Programlama Dilleri

Programlama Dilleri

Programlama dilleri, bilgisayarın iç yapısını fazla bilinmeden program geliştirmeye imkan veren kodlama araçlarıdır; aynı doğal (Türkçe, Fransızca vs) gibi programlama dillerinin de kendi yazım kuralı ve grameri vardır.Herbiri farklı bir alana yönelmiş programlama dili olduğu gibi, genel amaçlı programlama dilleri de vardır. Programlama dili denilince ilk olarak BASIC, FORTRAN, PASCAL, C/C++ ve JAVA akla gelmektedir.

10841596_10203390692995842_1468123303_n

Programlama dilleri birçok açıdan farklılıklar göstermekle birlikte bazı ortak özellikleri bulunmaktadır.Hepsinde giriş ve çıkış için komutlar, hesaplama komutları ve kontrol komutları bulunmaktadır.Kontrol komutları, çalıştırılan bir komutun sonucuna göre programın hangi komut satırından devam edeceğine karar vermek amacıyla kullanılır.Bunlara ek olarak programlama dillerinde verilerin bilgisayar içindeki değişik birimler arasında aktarılmasını sağlamak ve verileri saklamak üzere de komutlar bulunur.

Programlama dillerini değişik şekillerde sınıflandırabiliriz.Örneğin makine dili, yapısal, nesne tabanlı, mantıksal ve fonksiyonel diller olarak sınıflandırılabilir.Örneğin C dili yapısal bir dildir.Öte yandan java nesne tabanlı bir programlama dilidir.
Programlama dillerinde sınıf/nesne belirli özellikleri içeren tanımlamalara verilen isimdir;sınıf kavramı soyuttur.Örneğin insan canlılar içerisinde bir sınıfı gösterir; benzer şekilde otomobil taşıma araçları içerisinde bir sınıfa karşılıktır.Nesne ise , bir sınıfa ait somut varlıklardır.”Boğaçhan” insan sınıfından bir varlıktır; benzer şekilde sizin otomobiliniz otomobil sınıfından bir nesnedir.

İç içe sınıflar olabilir; örneğin bu bölümün yazarı insan sınıfından, öğretim üyesi sınıfından, erkek sınıfından bir nesnedir.Dolayısıyla bu nesne ait olduğu tüm sınıfların ortak özelliklerini gösterir.

Yapısal dillerde sınıflar yerine alt-program/yordam kullanılır. Bunlar belirli bir işi yapmaya odaklanmış bağımsız program parçasıdır;kendi içerisinde bir bütündür ve algoritması vardır. Yaptığı iş kendisine gelen parametreler üzerinde gerekli işlemi yapmak ve üretilen sonucu kendisini çağıran programa programa göndermektir.Bir yordam bağımsız olarak ana-program içerisinden veya kendisi de dahil diğer alt-programlar tarafından kullanılabilir.Kendi kendisini kullanana alt-programlara özyinelemeli(rekürsif) özelliktedir denir.

Alt-programlar, programlama dillerinde genel olarak “fonksiyon” ve “prosedür” olarak iki farklı şekilde adlandırılır.Fonksiyonlar tek değer hesaplarlar ve çağırana gönderirler.Örneğin karekök alma, kosinüs hesabı vs. gibi.Ancak prosedürler daha geneldir.Prosedürler yapısal programlamanın önemli bir parçasıdır; çok esnek yapıda yordamlar yazılabilir. C programlama dilinde fonksiyon ve prosedür benzer şekilde yazılır.Ancak Pascal ve benzeri dillerde her ikisi farklıdır.

Hakkında Yazılım Geliştiricileri


Beni Takip Et

Leave a reply

*