Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

JPA – Mimarisi

JPA – Mimarisi

Java Persistence API’si, iş varlıklarını ilişkisel varlık olarak depolamak için bir kaynaktır. Bir PLAIN OLD JAVA OBJECT’in (POJO) bir varlık olarak nasıl tanımlandığını ve ilişkileri olan varlıkların nasıl yönetildiğini gösterir.

Sınıf Seviyesi Mimarisi

Aşağıdaki görüntü JPA’nın sınıf düzeyindeki mimarisini göstermektedir. JPA’nın temel sınıflarını ve arayüzlerini gösterir.

Aşağıdaki tabloda, yukarıdaki mimaride gösterilen birimler açıklanmaktadır.

Birimler Açıklama 
EntityManagerFactory Bu bir fabrika EntityManager sınıfıdır. Birden fazla EntityManager örneği oluşturur ve yönetir.
EntityManager Bir Arayüzdür, nesneler üzerindeki devamlılık işlemlerini yönetir. Query örneği için fabrika gibi çalışır.
Entity Entity’ler persistence nesneleridir, veritabanında kayıt olarak saklanır.
EntityTransaction EntityManager ile birebir ilişkisi var. Her EntityManager için, işlemler EntityTransaction sınıfı tarafından sağlanır.
Persistence Bu class, EntityManagerFactory örneğini elde etmek için statik methodlar içerir.
Query Bu arayüz, her bir JPA sağlayıcısı tarafından kriterleri karşılayan ilişkisel objeler elde etmek için uygulanır.

Yukarıdaki class’lar ve arayüzler, varlıkları bir veritabanına kayıt olarak depolamak için kullanılır. Programcıların veriyi bir veritabanına depolamak için kod yazmalarını kolaylaştırmasına yardım ederler, böylece sınıfları veritabanı tablolarıyla eşlemek için kod yazma gibi daha önemli faaliyetlere odaklanabilirler.

JPA Class İlişkileri

Yukarıdaki mimaride, sınıflar ve arayüzler arasındaki ilişkiler javax.persistence paketine aittir. Aşağıdaki diyagram, aralarındaki ilişkiyi göstermektedir.

  • EntityManagerFactory ve EntityManager arasındaki ilişki bire çoktur. EntityManager örnekleri için fabrika sınıfıdır.
  • EntityManager ve EntityTransaction arasındaki ilişki birebirdir. Her EntityManager işlemi için bir EntityTransaction örneği vardır.
  • EntityManager ve Query arasındaki ilişki bire çoktur. Bir EntityManager örneği kullanarak birçok sorgu gerçekleştirilebilir.
  • EntityManager ve Entity arasındaki ilişki bire çoktur. Bir EntityManager örneği, birden fazla Entity yönetebilir.

Hakkında Hilal Saim

Namık Kemal Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği

Beni Takip Et

Leave a reply

*