Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

CSS SEÇİCİLERİ

CSS SEÇİCİLERİ

ID SEÇİCİLER

Web sayfasındaki DOM elemanlarının birer id değerleri vardır ve o nesneye mahsustur.Aynı id’ye sahip ikinci bir nesne olamaz.Bu nesneleri birbirinden ayırmak için yapılan bir düzenlemedir.Belirtilen id’ye stil aktarabiliriz.Sayfada tek bir nesneyi belirttiğimiz için stil sadece o nesneye uygulanacaktır.ID seçiciler #(diyez) işareti ile belirtilir.

SINIF SEÇİCİLER

Aynı stilin bir veya birden fazla nesneye verilmesi veya bir nesneye birden fazla stilin uygulanması anlamına gelir.Aşağıdaki örnek açıklayıcı olacaktır.

Kirmizi stili <div> ve <p> nesnelerine uygulanıyor.Buna ilaveten sağ ve sol stilleri ise <span> nesnelerine uygulanıyor.ID seçiciden farkı tek nesneye uygulanmamasıdır.Gri stilinin aynı zamanda bir <div>’e ve .gri.iptal stilinin ise <span>’a uygulanması çoklu sınıf örneğine güzel bir örnektir.

TAG SEÇİCİLER

HTML nesneleri aynı zamanda otomatik seçiçidir.Dikat edilecek husus, stillerin sayfadaki aynı türdeki nesnelere uygulanmasıdır.

DİĞER SEÇİCİLER

Web sayfası tasarlanırken nesnelerin içerisine (altına) başka nesnelerde yerleştirilebilir.Bu şekilde arka arkaya devam eden hiyerarşik bir yapı oluşacaktır.Aşağıdaki HTML sayfasını dikkatlice inceleyiniz

Bu yapıda her düzey altında bir alt düzey bulunup  bu düzeylerde de nesneler bulunmaktadır.Her alt düzeydeki nesneler bir üstekinin çocuğu ,iki seviye üstündekinin ise torunu konumundadır.

ÇOCUK SEÇİCİLER(E>F)

<p> paragrafını ebeveyn olarak düşünürsek <a> ve <strong> nesneleri çocuk olacaktır.Aynı şekilde <ul> nesnesinin çocukları iki adet <li> nesnesidir.Diğer <li> nesnesinin altındaki nesneler seçilmez.Stilin uygulama şekli ise şöyledir.

2.<li> nesnesinin altında <em> ve <span> çocuk olduğu için <em> üzerinden seçim yapıldığından <em> mavi yazılacaktır.

TORUN SEÇİCİLER (E F)

Nesnenin iki düzey altındaki nesneler eğer birbirlerine bağlı iseler o nesnenin  torunlarıdır.Bu nesneler boşluk ile birbirinden ayrılır.

Burada <body> nesnesi 2.düzeyde, <a> nesnesi ise 4. düzeydedir.<a>,<body>’nin torunu konumundadır.Aynı şekilde <li>’de öyledir.<ul> nesnesinin torunu ise <em>’dir.Eğer <em>’in altında da nesneler olsaydı onlara pembe rengi uygulanmayacaktı.Torununun torunu gibi bir ifadeyi html ul span’da görmekteyiz.

BİTİŞİK KARDEŞ SEÇİCİLER (E+F)

Aynı düzeydeki yan yana nesnelerden ikincisine stil uygulanır.

 

EVRENSEL SEÇİCİLER (*)

Belirtilen nesne altındaki tüm nesneler stil uygulamak için kullanılır.

<p> nesnesinin altındaki bütün nesnelere mavi zemin stilini uyguladı.

ÖZELLİK SEÇİCİLERİ

Nesnelerin içerisinde barındıkları alt özelliklere göre de o nesnelere stil uygulayabiliriz.Örneğin; link kaynağı com ile biten linklere stil verebiliriz.

 

Hakkında Yazılım Geliştiricileri


Beni Takip Et

Leave a reply

*