Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

Creating Dynamic Packages

Creating Dynamic Packages

Variables

Değişkenleri, bir denetim akışının çalışma zamanında kullandığı değerleri depolamak için kullanabilirsiniz. Değişken değerler, çalışma zamanı koşullarını yansıtacak şekilde paket yürütülürken değişebilir. Örneğin, bir dosya yolunu depolamak için kullanılan bir değişken, paketin çalıştığı belirli sunucuya bağlı olarak değişebilir. Değişkenleri şunlar için kullanabilirsiniz:

 Görevler ve diğer nesneler için özellik değerlerini ayarlayın.
 Bir döngü için bir yineleyici veya numaralayıcı değeri depolayın.
 Bir SQL sorgusu için girdi ve çıktı parametrelerini ayarlayın.
 Sonuçları bir SQL sorgusundan kaydedin.
 Bir ifadede şartlı mantığı uygulayın.
SSIS paketleri, kullanıcı ve sistem değişkenlerini içerebilir.

User Variables

Denetim akışınızın kullandığı dinamik değerleri depolamak için kullanıcı değişkenlerini tanımlayabilirsiniz. Bir değişken oluşturmak için, SSIS Designer’da Değişkenler bölmesini görüntüleyin ve Değişken Ekle düğmesini tıklatın. Her bir kullanıcı değişkeni için aşağıdaki özellikleri belirtebilirsiniz:

 • Name –Değişken için bir ad. İsim ve ad alanının birleşimi pakette benzersiz olmalıdır. Değişken adların büyük küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.
 • Scope –Değişkenin kapsamı. Değişkenlere tüm paket boyunca erişilebilir veya belirli bir kapsayıcıya veya göreve ölçeklenebilir. Değişken bölmesinde kapsamı ayarlayamazsınız, değişken oluşturduğunuzda seçilen nesne tarafından belirlenir.
 • Data Type – Değişkenin tutacağı veri türü, örneğin dize, tarih saati veya ondalık sayı.
 • Value –Değişkenin başlangıç değeri.
 • Namespace –Değişken adının benzersiz olduğu ad alanı. Varsayılan olarak, kullanıcı değişkenleri Kullanıcı ad alanında tanımlanır, ancak gerekirse ek ad alanları oluşturabilirsiniz
 • Raise Change Event – Değişken değer değiştiğinde bir olayın yükseltilmesini sağlar. Daha sonra, bazı özel mantığı gerçekleştirmek için bir olay işleyicisi uygulayabilirsiniz.
 • IncludeInDebugDump –Değişken değerin hata ayıklama dökümü dosyalarına eklenmesine neden olur.

System Variables

Sistem değişkenleri, çalışan pakete ve nesnelerine ilişkin bilgileri depolar ve Sistem ad alanında tanımlanır. Bazı kullanışlı sistem değişkenleri şunları içerir:

 • MachineName –Paketin çalıştığı bilgisayar.
 • PackageName –Çalışan paketin adı.
 • StartTime – Paketi çalıştırmaya başlama zamanı.
 • UserName –Paketi başlatan kullanıcı.

Parameters

Çalışma zamanında bir projeye veya pakete değerleri geçirmek için parametreleri kullanabilirsiniz. Bir parametre tanımladığınızda, paket bir üretim ortamında yürütüldüğünde geçersiz kılınabilecek varsayılan bir değeri ayarlayabilirsiniz. Örneğin,
Geliştirme sırasında bir değer ve proje üretim ortamına dağıtıldığında farklı bir değer kullanarak bir veri kaynağı için bir veritabanı bağlantı dizesi belirlemek için bir parametre kullanın.

Parametrelerin üç değeri vardır:

 •  Design default value –Tasarım ortamında parametreye atanan varsayılan değer.
 • Server default value – Dağıtım sırasında parametreye atanan varsayılan değer. Bu değer tasarımın varsayılan değerini geçersiz kılar.
 • Execution value –Belirli bir paketin yürütülmesi için bir değer. Bu değer sunucu ve tasarım varsayılan değerlerini geçersiz kılar.

Proje. bir SSIS Kataloğu’na dağıtıldığında, yöneticiler birden fazla ortam tanımlayabilir ve her ortam için sunucu varsayılan parametre değerlerini belirleyebilir.

SSIS iki tür parametreyi destekler:

 Proje parametreleri, proje düzeyinde tanımlanır ve projedeki her pakette kullanılabilir.
 Paket parametreleri, paket seviyesinde kapsanır ve yalnızca tanımlandıkları pakette bulunur.

Expressions

SSIS, bir SSIS paketindeki çok sayıda öğe için değerleri ayarlamak için kullanabileceğiniz zengin bir ifade dili sağlar:

 Özellikler.
 Koşullu Bölünme dönüşüm kriterleri.
 Türetilmiş Sütun dönüşümü değerleri.
 Öncelik kısıtlama koşulları.

İfadeler, Microsoft® C # gibi yaygın programlama dillerine benzer işlevler ve anahtar kelimeler kullanan Integration Services ifadesi sözdizimini temel alır. İfadeler, belirli çalışma zamanı koşullarına dayanılarak dinamik olarak değerleri ayarlamanıza olanak tanıyan değişkenler ve parametreler içerebilir.

Örneğin, bir veri akışı görevindeki bir ifadeyi, bir veri kaynağı olarak kullanılacak bir dosyanın konumunu belirtmek için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek kod, tam dosya yolu üretmek için bir klasör yolu ve bir dosya adı içeren bir değişkeni içeren bir parametreyi birleştiren bir ifadeyi gösterir:

An SSIS Expression

Değişken adların önüne bir @ simgesi ve köşeli ayraçlar, boşluk içeren adlara sahip tanımlayıcıları desteklemek için tanımlayıcı adlarını içine alacak şekilde kullanılır. Ayrıca, ad alanı da dahil olmak üzere fullyqualified parametre ve değişken adları kullanılır ve parametre adının önüne bir $ sembolü eklenmiştir.

İfadeler yazabilir veya çoğu durumda İfade Oluşturucu’yu kullanarak bunları oluşturabilirsiniz. Bu, değişkenleri, parametreleri, sabitler ve işlevleri sürükleyerek ifadeler oluşturmanıza olanak tanıyan grafik bir araçtır. Expression Builder, değişkenler ve parametreler için otomatik olarak önekler ve metin niteleyicileri ekler; böylece karmaşık ifadeler oluşturma görevi basitleştirilir.

 

Hakkında Hilal Saim

Namık Kemal Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği

Beni Takip Et

Leave a reply

*