Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

SQL – Distinct Sorgusu

SQL DISTINCT anahtar sözcüğü, tüm yinelenen kayıtları ortadan kaldırmak ve yalnızca benzersiz kayıtları almak için SELECT deyimiyle birlikte kullanılır. Tabloda birden fazla yinelenen kayıt olduğu durumlar olabilir. Bu tür kayıtları alırken, yinelenen kayıtları almak yerine yalnızca bu benzersiz kayıtları almak daha mantıklıdır. Sözdizimi Yinelenen kayıtları ...

Devamını oku

SQL – Group By

SQL GROUP BY deyimi, aynı verileri gruplar halinde düzenlemek için SELECT ifadesiyle birlikte kullanılır. Bu GROUP BY yan tümcesi, bir SELECT ifadesinde WHERE yan tümcesini izler ve ORDER BY yan tümcesinden önce gelir. Sözdizimi Bir GROUP BY deyiminin temel sözdizimi aşağıdaki kod bloğunda gösterilir. ...

Devamını oku

SQL – ORDER BY Sorgusu

SQL ORDER BY deyimi, verileri bir veya daha fazla sütuna göre artan veya azalan sırada sıralamak için kullanılır. Bazı veritabanları, sorgu sonuçlarını varsayılan olarak artan bir sıraya göre sıralar. Sözdizimi ORDER BY yan tümcesinin temel sözdizimi şöyledir: ...

Devamını oku

SQL – TOP, LIMIT ve ROWNUM

SQL TOP yan tümcesi, bir tablodan bir TOP N sayıda veya X yüzde kayıtları almak için kullanılır. Not – Tüm veritabanları TOP deyimini desteklemez. Örneğin, sınırlı sayıda kaydı almak için MySQL, LIMIT deyimini desteklerken, Oracle sınırlı sayıda kayıt almak için ROWNUM komutunu kullanır . Sözdizimi Bir SELECT ifadesi ile TOP yan tümcesinin temel sözdizimi aşağıdaki gibi olacaktır....

Devamını oku

SQL – DELETE Sorgusu

SQL DELETE Sorgusu, mevcut kayıtları bir tablodan silmek için kullanılır. Seçilen satırları silmek için WHERE yan tümcesini bir DELETE sorgusuyla kullanabilirsiniz, aksi halde tüm kayıtlar silinir. Sözdizimi WHERE yan tümcesiyle DELETE sorgusunun temel sözdizimi şöyledir: ...

Devamını oku

SQL – UPDATE Sorgusu

SQL UPDATE Sorgusu, bir tablodaki mevcut kayıtları değiştirmek için kullanılır. Seçilen satırları güncelleştirmek için WHERE yan tümcesi ile UPDATE sorgusunu kullanabilirsiniz, aksi takdirde tüm satırlar etkilenir. Sözdizimi UPDATE sorgusunun bir WHERE yan tümcesiyle temel sözdizimi şöyledir: ...

Devamını oku

SQL – AND VE OR Bağlaç Operatörleri

SQL AND & OR operatörleri, SQL deyimindeki verileri daraltmak için birden çok koşulu birleştirmek için kullanılır. Bu iki operatör, bağlaç operatörler olarak adlandırılır. Bu operatörler, aynı SQL deyiminde farklı operatörler ile çoklu karşılaştırmalar yapmak için olanak sağlar. AND Operatörü AND  operatörü SQL ifadesinin WHERE deyimi ile birden fazla ...

Devamını oku

SQL – WHERE Sorgusu

SQL WHERE deyimi, verileri tek bir tablodan getirirken veya birden çok joinlenmiş tabloda bir koşul belirtmek için kullanılır. Eğer verilen koşul doğruysa, o zaman sadece tablodan belirli bir değer döndürür. Kayıtları filtrelemek ve yalnızca gerekli kayıtları almak için WHERE yan tümcesini kullanmalısınız. WHERE yan tümcesi ...

Devamını oku

SQL – SELECT Sorgusu

 SQL SELECT deyimi, veritabanındaki bir veya birden fazla tablodan veri almak için kullanılır.. Bu sonuç tabloları sonuç kümeleri olarak adlandırılır. Sözdizimi SELECT ifadesinin temel sözdizimi şöyledir: ...

Devamını oku