Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Giriş

Kayıt Ol

.........

C# Hastane Otomasyonu

C# Hastane Otomasyonu

Projenin Amacı:
Yazılımın ana hedefi, tüm hastane birimleri arasında uyumlu çalışma ortamı sağlamaktır. Bu entegrasyon, hastanenin bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, mal, finans kaynakları vs.) en etkin şekilde kullanılmasına olanak verir. Önceleri elle takip edilen evrak ve yapılan işlemler, bu yazılım sayesinde bilgisayar tarafından takip edilir ve yönetilir. İdare ve sağlık birimleri arasında hem lokal, hem de global entegrasyon yapılarak, zaman kaybının minimuma indirilmesi mümkündür.
Proje Tanımı ve Yapmanız Gerekenler
Projeniz vezne-hasta kabul, poliklinik, servis, tetkik birimleri ve eczane/depo olmak üzere 5 birimden oluşmaktadır. Bu birimler arasında aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda ilişkiler oluşturulmalı masaüstü programınızı aktif paket program haline getirmelisiniz.

aaaaaaaaaaaaaaa

Vezne-Hasta Kabul
Bu birimde aşağıdaki bilgiler doğrultusunda işlemler yapılmaktadır:
 Doktorlara randevu verme ve randevu durumlarını kontrol etme
 Hastaya hizmet (bir gün içinde farklı polikliniklerde muayane olan hasta için alınacak hizmet ücreti: (toplam poliklinik sayısı*muayane ücreti) kadardır),tetkik ve malzeme fiyatlarını bildirme (Müdahaleleri faturala bölümünden alınacak toplam fiyattır. Verilen örneğe göre:22 TL)
 Hasta yatışlarında oda durumu kontrolü (dolu/boş)
 Hasta müracaat kontrolü (Örneğin telefonla alınan randevularda randevu alınan gün sabah 08:30 a kadar hasta fişini almamışsa o randevu iptal edilir.)
 Muayene kaydı ve polikliniklere yönlendirme yapılır.(Yönlendirme işlemi öncelikle veznede yapılabileceği gibi, sonrasında bir doktor diğer bir polikliniğe hasta yönlendirebilir, bu durumda o poliklinikte o saatte boş olan doktor varsa hasta direk o doktorun sistemine düşer. Eğer boş doktor yoksa bir sonraki gün için hastanın istediği doktora yönlendirme yapılabilir.)
 Müdahaleleri faturalama (Hastaya yapılan her müdahale sisteme otomatik olarak yansıyacaktır. Örneğin Dr. Sabri Taşkırana (Dahiliye Doktoru) muayene olan bir hastaya öncelikle iğne yapılmış (Şırınga+ilaç bedeli toplam=7.00 TL) sonrasında kan testi (15.00 TL) yapılmıştır. Bu hasta müdahale ücreti olarak toplam 22.00 TL ödeyecektir.)
 Hastalar polikliniğe yönlendirildikten sonra, doktor isteği üzerine tetkik birimlerinden tetkik isteğinde bulunabilir, bu durumda tetkik birimi tarafından hastanın toplam tetkik sayısı tetkik ücreti tetkik birimi tarafından girilir ve ona göre faturalandırılır. Veznede hastanın toplam tetkik fiyatı bilgisi görülür.
 Her anlaşmalı kurum(SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI) için farklı fiyat listeleri oluşturma
 Günlük ayrıntılı olarak vezneye giren para miktarı hesaplanır.(Kredi kartı, nakit ödemeler ayrı hesaplarda tutulur)
Poliklinik
Bu birimde aşağıdaki bilgiler doğrultusunda işlemler yapılmaktadır:
 Hastanenin özelliklerine göre poliklinik tanımlama ve gruplama yapılabilir.
 Polikliniklere ayrı depo verilerek her polikliniğin ilaç ve malzeme sarfiyatı takibi yapılır.
 Hasta bilgileri, şikayetleri, tedavi notları ve reçete kayıtları tutulur
 Her poliklinikteki doktor tetkik biriminden istek isteyebilir. (Örneğin dahiliye polikliniği hasta Ayşe Sevgi için, idrar tahlili isteğini; tetkik biriminden istemektedir. Bir hasta için birden fazla tetkik istenebilir. Kan tahlili, idrar tahlili vs.)
 Doktorlar işlemlerini poliklinik formundan yapmaktadırlar. Her poliklinikte birden fazla doktor vardır. Her doktorun mesai saati 09:00-12:00 13:00-17:00 arasındadır. Doktorların bazı günler ameliyat vb. gibi işleri olabileceğinden tüm gün izinli, yada bazı saatler arasında izinli olabilirler. Bu nedenle bu saatler arasında doktora randevu verilemez. Ayrıca her doktorun günde bakabileceği toplam hasta sayısı 50’dir. Bu nedenle hasta sayısı dolan doktor için ya bir sonraki güne hastaya randevu verilir yada hasta o poliklinikteki başka bir doktora yönlendirilir. Her doktor kendi üstüne tanımlanan hastaya ait bilgileri(hasta numarası, ad, soyadı vb.) bu formdaki hasta takip kısmından takip edebilmektedir.
 Farklı poliklinikler için hazırlanan fiziki bulgular menülerinden, farklı tıbbi detayların takibi yapılmaktadır.(Örneğin aşağıda verilen örnekte Çocuk polikliniğinde boy, tartı, baş çevresi grafikleri ve aşı takibi yapılmaktadır.) Aşağıda çocuk polikliniğinin kullanmış olduğu fiziki bulgular menüsü verilmiştir.
bbbbbbbbbbbbbbbbbb
Aşağıdaki resimde çocuk polikliniğinin kullanmış olduğu pediatri bilgilerinin girilebileceği fiziki bulgular penceresi görülmektedir. Böylelikle çocuğun esas değerleriyle normal değerler arasındaki ilişki görülmüş olur (Esas değerlerle normal değerlerin karşılaştırıldığı grafik çizdirme işlemi ek puandır) .

ccccccccccccccc
Servis
Bu birimde aşağıdaki bilgiler doğrultusunda işlemler yapılmaktadır:
 Hastanenin özelliklerine göre servis tanımlama (Yeni doğan servisi, yoğun bakım servisi,nöroloji örnekleri: http://hastane.deu.edu.tr/v2/index.php?newsid=59 linkinden inceleyebilirsiniz) ve gruplama yapılabilir.
 Servislere ayrı depo verilerek her servis için ilaç ve malzeme sarfiyatı takibi yapılır.
 Serviste, yatan hasta odalarının doluluk oranının takibi
 Hasta yatış ve takibi (hastanın poliklinikteki hangi doktorun hastası olduğu) sadece servislerde yapılır.
 Servisten tetkik birimlerine istek girişi yapılır ve bu tetkik sonucu hazırlanınca tetkik sonucu hastanın tetkik bilgileri kısmından görülür.
 Ameliyathaneye sevk ve ameliyat işlemlerinin takibi (ilaç,malzeme çıkışı(eczane/depo biriminden bu bilgiler alınmaktadır),ameliyat ekibi, endikasyon,postop tanı,anestezi notları vb.) yapılır.
 Yatan hasta faturalamada her kurum (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) için farklı fiyatlandırma yapılır.
Tetkik Birimleri
Bu birimde aşağıdaki bilgiler doğrultusunda işlemler yapılmaktadır:
 Hastanenizde bulunan tetkik birimlerini tanımlama imkanı (Biyokimya laboratuarı,USG,EKG vb.)
 Her birim (poliklinik, servis) için tetkik tanımlama olabilir.
 Her hastanın bilgileri kısmında tetkik bilgileri yer alır bu tetkik bilgileri kısmından hangi tetkik veya tetkikler yapılması isteniyorsa; poliklinik veya servis tarafından o tetkik işaretlenir veya girilir. Tetkik isteği tetkik servisine geldikten sonra tetkik sonuçları hasta bilgisine eklenir. Örneğin kan tahlili istenen bir hasta için tahlil yapıldıktan sonra tüm bilgileri içeren t (yapılan tetkik adı, değerleri,sonucu, tetkik isteyen doktor, tetkik ücreti vb. (pdf dökümanı,word dökümanı) olabilir), hastanın tetkik sonucu kısmına eklenir.
 Polikliniklerden ve servislerden gelen tetkik isteklerinin girişi ve sonuçların dökümü
 Her tetkik için belirli tarihler arasında adedini ve toplam tutarı görme. Bu şekilde stok sarfiyatı ile kıyaslanarak, pahalı kitlerde, filmlerde vb. kaçakları önleme imkanı (Örneğin ocak ayında çekilen EKG lerin toplam adedi ve toplam ücreti)
 Her kurum (SSk, Bağkur, Emekli Sandığı) için özel tetkik paketleri oluşturma
Eczane/Depo
Bu birimde aşağıdaki bilgiler doğrultusunda işlemler yapılmaktadır:
 Her hastane birimi (poliklinik, servis, teknik, vezne) için farklı depo takibi yapılır ve her birim kendisine ait depo bilgileri görebilir, sorgulama yapabilir.
 Asgari ve azami stok seviyelerini belirtme ve asgarinin altındaki ve azaminin üstündeki stokların listesini alma olanağı
 Stok hareketlerini tüm işletme için, veya belirli bir depo (poliklinik deposu, servis deposu vs.) için listeleme
 Müdahalelerde ve Yatan hastaya ilaç malzeme çıkışı yapılır. Hangi ilaç yada malzemenin hangi hasta için kullanıldığı bilgisi hasta bilgisi kısmına eklenir.
 Son kullanma tarihi dolmuş ilaçların, fire veya sarf fişleriyle stoktan eksiltme olanağı
 Depolar arası stok transferi

Projeyi BURDAN İndirebilirsiniz.

Hakkında Bilal Saim

Yazılımcı, Gezgin ve Girişimci.

Beni Takip Et

Yorumlar ( 3 )

  1. İlker Yasin AKSOY
    3 Mayıs 2015 at 22:07

    Verdiğiniz linki kontrol eder misiniz? İndirme başlamıyor sonunda network error hatası alıyorum Chrome’da.

  2. ben yükledim sorun çıkmadı teşekkürler..

  3. Medula – sagliknet – e-nabiz entegrasyonu ?

Leave a reply

*